Promovare şi cooperare economică

Atragerea de investiţii elveţiene


​România dispune de o serie de avantaje pentru atragerea investiţiilor elvețiene:

Avantaje oferite de piaţă şi de poziţia geografică:

 • Una dintre cele mai mari pieţe din Europa Centrală şi de Est (locul 7, cu 20 milioane de locuitori);
 • Poartă de acces la piaţa UE (aprox. 500 milioane consumatori)
 • Locaţie atractivă – situată la intersecţia dintre UE, Balcani şi CIS, România este traversată de trei importante coridoare pan-europene: Coridorul nr. 4 (care leagă Vestul de Estul Europei); Coridorul nr. 9 (care face legătura între Nordul şi Sudul continentului şi Coridorul nr. 7 (care facilitează navigaţia în interiorul Europei).

Avantaje datorate resurselor:

 • Forţă de muncă înalt calificată, la preţuri competitive, cu cunoştinţe solide de limbi străine, tehnologie, IT, inginerie, etc. Prezenţa a peste 10 centre universitare recunoscute susţine formarea profesională şi formarea aplicată continuă;
 • Resurse naturale bogate, incluzând ape de suprafaţă şi subterane, terenuri agricole fertile, petrol şi gaze naturale;
 • Potenţial turistic variat şi semnificativ.

Avantaje politice:

 • Stat membru UE
 • Factor de stabilitate în regiune – stat membru NATO
 • Garanţie a stabilităţii în Sud-Estul Europei

Avantaje rezultate din relaţiile internaţionale:

 • Existenţa acordurilor bilaterale privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor
 • Relaţii diplomatice bilaterale cu 177 de state din cele 191 state membre ale ONU, la care se adaugă Sfântul Scaun, Ordinul Suveran Militar de Malta şi Autoritatea Naţională Palestiniană;
 • Membru al Naţiunilor Unite şi al altor organizaţii internaţionale: OSCE, Consiliul Europei, Organizaţia Internaţională a Francofoniei;
 • Tratate de comerţ liber cu ţările UE, EFTA, CEFTA;
 • Membru al Organizaţiei Mondiale a Comerţului (WTO) din ianuarie 1995.

Avantaje economice:

 • Infrastructură aeriană şi maritimă dezvoltată şi în proces de modernizare (16 aeroporturi, 11 zboruri internaţionale şi 4 zboruri interne) şi 23 porturi pe căi navigabile şi maritime;
 • Infrastructură rutieră supusă unui proces continuu de modernizare (angajament luat în direcţia aducerii infrastructurii autostrăzilor la nivelul standardelor UE);
 • Reţele de telefonie mobilă în sisteme GSM bine dezvoltate, cu un grad de acoperire de peste 90% din suprafaţa ţării;
 • Infrastructura industrială puternic dezvoltată, inclusiv industria petrolieră şi petrochimică;
 • Existenţa a peste 50 de parcuri industriale;
 • Existenţa sucursalelor şi reprezentanţelor băncilor internaţionale;
 • Neimpozitarea profitului reinvestit;
 • Acces la scheme de ajutor de stat şi fonduri europene;

Avantaje sociale:

 • Acorduri între Guvern și sindicatele reprezentative;
 • Absența unor mişcări sindicale majore;
 • Piaţa muncii şi relaţiile de muncă legiferate prin Codul Muncii.

Avantaje legislative:

 • Prevederi legale similare cu cele din UE (implementarea Acquis-lui Communitar)
 • Politica fiscală reglementată prin Codul Fiscal


Principalii investitori elveţieni în România sunt:

 • Holcim (România) SA - face parte din grupul Holcim, unul dintre cei mai mari producători de ciment, betoane, agregate şi lianţi hidraulici. Este cel mai mare investitor elveţian din România, deţinând 2 fabrici de ciment (Câmpulung şi Aleşd), staţie de măcinare, terminal de ciment etc;
 • Swisspor – producţie şi comercializare materiale termo, fono şi hidroizolatoare pentru construcţii;
 • SIKA România – produse chimice pentru industrie şi construcţii (deţine o fabrică de aditivi la Braşov şi a inaugurat recent o nouă unitate de producţie la Cluj);
 • ABB – echipamente energetice şi de automatizări;
 • Roche România SRL, Helvetia Profarm, SANDOZ - industria farmaceutică;

industria alimentară: Nestlé (deţine o fabrică de napolitane şi dulciuri la Timişoara), Pacovis (aditivi alimentari şi condimente), Carpalat Sibiu (produse lactate); Valvis Holding (ape minerale);

 • Philipp Morris România - industria tutunului (fabrică de ţigarete la Otopeni);
 • TransGourmet - comerţ (deţine reţeaua de magazine cash&carry- Selgros);
 • Rieker România SRL (fabrică încălţăminte);
 • Sefar Srl (ţesătorie industrială la Sighişoara), Inter-Spitzen Srl (fabrică la Lugoj) ;
 • Air Bites Srl - Activităţi de telecomunicaţii prin reţele cu cablu; Insta Electric SA (Grupul Elbet Holding AG) – producător de echipamente şi aparate electrice de joasă tensiune, Acceleris System Integration Srl (tehnologia informaţilor) ;
 • Ameropa Holding - petrochimie - (deţine combinatul Azomureş), Greenfiber (fabrică la Buzău);
 • Ringier, EdipressInstitutul Multimedia româno-elveţian. - grupuri de presă, multimedia.
 • Sistemul de taxare în România. Ghid pentru investitorii străini     EN     DE

 

Lista și programul secțiilor de votare din Elveţia la alegerile prezidențiale din 22, 23 și 24 noiembrie 2019

16.10.2019

Lista secțiilor de votare din Elveţia la alegerile prezidențiale din anul 2019: Geneva 1 – Chemin…

Ziua Culturii Naționale

14.01.2020

Ziua Culturii Naționale 15 ianuarie, Ziua Culturii Naționale, în același timp ziua de naştere a Poetului Național Mihai Eminescu, este o…