Despre noi

Stagii la ambasadă

Ambasada României în Confederaţia Elveţiană oferă studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor şi absolvenţilor aflaţi la început de carieră oportunitatea de a efectua un stagiu în domeniul relaţiilor internaţionale. Puteţi participa, astfel, la activităţile colectivului diplomatic, în cadrul secţiilor: politică, economică, culturală, presă şi comunicare.

Descrierea orientativă a responsabilităţilor pentru profilurile căutate

 

Profil politic - presa:

 • Elaborează revista presei elveţiene, sinteze şi analize pe diferite subiecte din surse publice de informare;
 • Participă la conferinţe şi seminarii pe teme de interes pentru Ambasadă.

 

Profil economic

 • Elaborează analize şi sinteze (de tipul revistei presei economice) privind evoluțiile macroeconomice;
 • Studiază piaţa locală, cu întocmirea de lucrări de sinteză privind tendinţe conjuncturale, pentru facilitarea exporturilor românești;
 • Participă la diverse manifestări de promovare a ofertei româneşti în Elveţia şi la acţiuni bilaterale de dezvoltare a cooperării economice şi de comerţ.
 • Identifică materiale documentare (inclusiv în format electronic) pentru dezvoltarea băncii de date;
 • Colaborează la acţiunile vizând sensibilizarea unor potenţiali sponsori pentru proiectele promovate de ambasadă.

 

Profil comunicare - cultural

 • Promovează electronic activitatea Ambasadei în rândul comunităţii românilor din Elveţia;
 • Sprijină organizarea manifestărilor de diplomaţie publică destinate diferitelor categorii de public ale ambasadei.

 

Stagiul de practică

 • Fiecare stagiar își va desfăşura activitatea în cadrul Ambasadei sub îndrumarea unui diplomat, desemnat drept conducător de stagiu; programul este deschis pe toată durata anului.
 • Responsabilitățile stagiarului se stabilesc de comun acord cu conducătorul de stagiu, în funcţie de proiectul propus de către stagiar şi, bineînţeles, de necesităţile Ambasadei; cunoaşterea temeinică a limbii române şi a limbilor germană şi/sau franceză reprezintă condiţii sine qua non.
 • Stagiul de practică se desfăşoară pe baza de voluntariat.
 • După încheierea stagiului de practică, Ambasada României în Confederaţia Elveţiană va elibera un document prin care se certifică efectuarea acestuia, cu descrierea responsabilităţilor asumate de stagiar. Raportul de stagiu va fi, de asemenea, evaluat de conducătorul de stagiu.


Procesul de selecţie

În vederea desfăşurării unui stagiu de pregătire, persoanele interesate vor întocmi un dosar ce conţine:

 1. o cerere adresată ministrului afacerilor externe;
 2. un Curriculum Vitae (în limba română);
 3. o scrisoare de motivaţie, în care obligatoriu să apară scopul pentru care se solicită stagiul intern de pregătire şi misiunea diplomatică unde se doreşte desfăşurarea acestuia;
 4. o adresă din partea instituţiei de învăţământ care să ateste calitatea de cursant;
 5. două recomandări din partea a doi profesori universitari sau cercetători;
 6. o programă analitică de practică, care va cuprinde obiectivele pe care vi le propuneţi să le urmăriţi pe toată perioada stagiului intern de pregătire.
 7. Copie dupa actul de identitate (Buletin sau Carte de identitate in curs de valabilitate)

Notă : Documentele menţionate (Scrisoarea de intenţie şi curriculum vitae şi recomandarea scanată) vor fi trimise prin e-mail la adresa:ambasada@roamb.ch

 

Lista și programul secțiilor de votare din Elveţia la alegerile prezidențiale din 22, 23 și 24 noiembrie 2019

16.10.2019

Lista secțiilor de votare din Elveţia la alegerile prezidențiale din anul 2019: Geneva 1 – Chemin…

Ziua Culturii Naționale

14.01.2020

Ziua Culturii Naționale 15 ianuarie, Ziua Culturii Naționale, în același timp ziua de naştere a Poetului Național Mihai Eminescu, este o…