Relaţii bilaterale

Relaţii economice

Cadrul juridic

De la 1 ianuarie 2007, o data cu aderarea României la Uniunea Europeană, relaţiile economice şi comerciale româno-elveţiene se derulează în baza cadrului juridic al relaţiilor Elveţiei cu UE, respectiv:

  • Acordul de liber schimb între Confederaţia Elveţiană şi Comunităţile Europene, semnat in 1972;
  • Acordurile bilaterale I  Elveţia -  UE, semnate in 1999, in domeniile: libera circulaţie a persoanelor, transportul aerian, transportul terestru, agricultura, barierele tehnice în comerţul internaţional, piaţa de achiziţii publice, cercetare-dezvoltare;
  • Acordurile bilaterale  II  Elveţia – UE, semnate in 2004 in domeniile: produse agricole transformate, mediu, statistica, fiscalitate (impozitarea dobânzilor).

 

Alte acorduri bilaterale:

  • ”Acord-cadru între Consiliul Federal Elveţian şi Guvernul României privind implementarea Programului de cooperare elveţiano-român pentru reducerea disparităţilor economice şi sociale în Uniunea Europeană”, semnat la Berna, la 7 septembrie 2010 şi lansat la Bucureşti la 25 martie 2011.  
  • ”Convenţia între România şi Confederaţia Elveţiană privind evitarea dublei impuneri cu privire la impozitul pe venit şi avere,  semnată  la  25.10.1994 şi intrată în vigoare la 27.12.1994. La 28.02.2011 a fost semnat la Bucureşti, Protocolul de amendare a Convenţiei (în conformitate cu prevederile articolului 26 al Modelului de Convenţie OCDE), care a intrat în vigoare la data de 6 iulie 2012.
  • ”Acord privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la 25.10.1993 şi intrat în vigoare la 30.07.1994 (Legea 40 /17.06.1994, MO 161/26.07.1994).

 

Programe elveţiene de asistenţă pentru România; cooperare pentru dezvoltare

In perioada 1992-2006, in cadrul programelor de cooperare cu ţările Europei de Est, programul pentru  România a beneficiat de un buget de cca. 185 milioane CHF (administrat de Secretariatul de Stat pentru Economie - SECO, căruia i-au revenit 71 milioane CHF şi de Agenţia pentru Dezvoltare si Cooperare – SDC/DEZA, din cadrul Departamentului Federal pentru Afaceri Externe, căreia i-au revenit cca. 114 milioane CHF). Anul 2007 a fost ultimul an de derulare a programului, bugetul prevăzând suma de 6,4 milioane CHF, destinată finalizării proiectelor demarate in anii anteriori.

 

Instrumente de sprijin pentru afaceri:

Enterprise Europe Network https://een.ec.europa.eu/
Elveția: https://www.swisseen.ch/en/

Market Access Database http://madb.europa.eu/
Elveția: http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/switzerland/

Trade Helpdesk http://trade.ec.europa.eu/tradehelp/

Information portal on promotion of agricultural products http://ec.europa.eu/chafea/documents/agri/09-agri-portal_en.pdf

 

Contribuţia financiară elveţiană acordată României în vederea reducerii disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse

Prin referendumul popular din 26 noiembrie 2006, populaţia Elveţiei a aprobat noua lege federală privind cooperarea cu ţările Europei de Est, care, printre altele, prevede o noua contribuţie de 1 miliard de franci elveţieni pentru cele 10 state care au aderat la UE la 1 mai 2004 (aşa numitul ”fond de coeziune”). Suma este destinată realizării de proiecte, în vederea reducerii disparităţilor economice şi sociale în cadrul UE extinse.

La 25.06.2008, Guvernul elveţian semnează la Bruxelles cu UE, o declaraţie de intenţie  privind extinderea contribuţiei financiare convenită prin Memorandumul de înţelegere din 2006, dintre UE şi Elveţia, pentru România şi Bulgaria.

Suma alocată celor două ţări este de 257 milioane CHF, din care României îi revin 181 milioane CHF, sub forma creditului-cadru aprobat de către Parlamentul elveţian, la 7 decembrie 2009 (perioadă de angajament de 5 ani şi perioadă de plată de până la 10 ani, începând de la data aprobării contribuţiei de către Parlamentul elveţian).

Implementarea contribuţiei financiare elveţiene acordată României este reglementată prin Acordul-cadru între Consiliul Federal Elveţian şi Guvernul României privind implementarea Programului de cooperare elveţiano-român pentru reducerea disparităţilor economice şi sociale în Uniunea Europeană, semnat la Berna, la 7 septembrie 2010 şi lansat oficial la Bucureşti, la 25 martie 2011. Printre domeniile de interes definite în noul acord se află şi sectoare economice, precum: mediul şi infrastructura,  promovarea sectorului privat.

 

Lista și programul secțiilor de votare din Elveţia la alegerile prezidențiale din 22, 23 și 24 noiembrie 2019

16.10.2019

Lista secțiilor de votare din Elveţia la alegerile prezidențiale din anul 2019: Geneva 1 – Chemin…

Ziua Culturii Naționale

14.01.2020

Ziua Culturii Naționale 15 ianuarie, Ziua Culturii Naționale, în același timp ziua de naştere a Poetului Național Mihai Eminescu, este o…