Ambasada

Despre noi

Ambasada României la Berna asigură ansamblul funcţiilor de reprezentare şi promovare a relaţiilor României cu Confederaţia Elveţiană şi Principatul Liechtenstein.

În anul 2011, România şi Elveţia au aniversat 100 de ani de la stabilirea relaţiilor politico-diplomatice bilaterale. A fost un an aniversar, de referinţă pentru dinamica cooperării bilaterale cu efect catalizator asupra echipei Ambasadei, stimulând-o să acţioneze mai eficient pentru valorificarea la parametri superiori a importantului capital de colaborare în plan politico-diplomatic, economic şi investiţional, parlamentar, cultural, educaţional şi ştiinţific.

Pe acest fundament solid, acţiunea concretă a Ambasadei vizează dezvoltarea,  diversificarea şi identificarea de noi piste de cooperare în plan economic, academic şi cultural. Sunt avute în vedere, cu prioritate, proiectele iniţiate în domenii cu aplicabilitate nemijlocită cum ar fi: educaţia, inovaţia-cercetarea, energiile alternative, medicina, restaurarea şi conservarea patrimoniului cultural, finanţe-bănci, buna guvernare, protecţia mediului înconjurător, reciclarea deşeurilor, turismul, cooperarea descentralizată.

Ambasada acordă atenţie intensificării relaţiilor economice între cele două ţări prin stimularea interesului întreprinzătorilor mici şi mijlocii de a investi pe piaţa românească şi prin sprijinirea oamenilor de afaceri români în vederea extinderii activităţilor lor în Elveţia şi Principatul Liechtenstein. De asemenea, Ambasada încurajează interacţiunea dintre cercurile de afaceri române şi elveţiene, respectiv din Liechtenstein, pentru a facilita dezvoltarea de parteneriate şi investiţii comune.

Echipa Ambasadei se preocupă activ de menţinerea şi dezvoltarea legăturilor între comunitatea românească din Confederaţia Elveţiană şi statul român. Acordăm toată atenţia apărării intereselor comunităţii românești şi ne străduim să rezolvăm, cu cea mai mare promptitudine, problemele cu care se confruntă concetăţenii noştri, din ce în ce mai numeroşi pe teritoriul helvet.

Ambasada susţine spiritul asociativ al românilor din Elveţia, în vederea afirmării plenare şi conservării identităţii şi valorilor spirituale româneşti şi încurajează fructuoasa cooperare dintre colectivităţile locale din Confederaţie şi cele din România.

Ambasada României la Berna îşi propune să fie şi să rămână un loc primitor pentru români, un nucleu de dialog şi promovare a intereselor româneşti în Elveţia şi în Principatul Liechtenstein.

 

Lista și programul secțiilor de votare din Elveţia la alegerile prezidențiale din 22, 23 și 24 noiembrie 2019

16.10.2019

Lista secțiilor de votare din Elveţia la alegerile prezidențiale din anul 2019: Geneva 1 – Chemin…

Ziua Culturii Naționale

14.01.2020

Ziua Culturii Naționale 15 ianuarie, Ziua Culturii Naționale, în același timp ziua de naştere a Poetului Național Mihai Eminescu, este o…